9k=

Ý nghĩa logo:

Vinut là thương hiệu thể hiện khát vọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thông qua các sản phẩm thức uống có nguồn gốc từ các hạt, trái cây Việt Nam, cũng như các thành phần hữu cơ có lợi cho sức khỏe người dùng.

Ý nghĩa slogan:

“We make your trust” – Kiến tạo niềm tin từ bạn – Sản phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng

Sự tận tâm của Vinut tạo nên uy tín và sự tin chọn từ đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.