Videos, Vinut Trên Báo Chí

VTC 6: Phát triển bền vững – kim chỉ nam giúp Công ty nước giải khát Nam Việt “Vượt bão” Covid

2Q==
Phóng sự được phát sóng trên đài VTC6 20h00 Thứ 2 ngày 28/2/2022 và phát lại: 13h45 ngày hôm sau.