Tuyển Dụng

Vinut – tuyển dụng nhân viên làm việc tại nhà máy GMP, dĩ an, bình dương

ErauBg8nmeUAAAAASUVORK5CYII=
thumbnail 2
  1. Vị trí: Trưởng phòng R&D

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Quản lý tất cả công việc của phòng R&D

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Có khả năng quản lí và sắp xếp công việc
– Nhanh nhẹn, chịu khó, cam kết gắn bó lâu dài
– Có thể linh động về thời gian làm việc

2. Vị trí: Trưởng phòng QA

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Quản lý tất cả công việc của phòng QA

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Có khả năng quản lí và sắp xếp công việc
– Nhanh nhẹn, chịu khó, cam kết gắn bó lâu dài
– Có thể linh động về thời gian làm việc

3. Vị trí: Trưởng phòng QC

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Quản lý tất cả công việc của phòng QC

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Có khả năng quản lí và sắp xếp công việc
– Nhanh nhẹn, chịu khó, cam kết gắn bó lâu dài
– Có thể linh động về thời gian làm việc

4. Vị trí: Quản lý sản xuất

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Quản lý tất cả các công việc PXSX

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Có khả năng quản lí và sắp xếp công việc
– Nhanh nhẹn, chịu khó, cam kết gắn bó lâu dài
– Có thể linh động về thời gian làm việc

5. Vị trí: Nhân viên R&D

Số lượng: 02

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 35 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

6. Vị trí: Nhân Viên QA/QC ( 11 người )

Mô tả công việc:

  • Triển khai công thức sản xuất, kiểm tra thông tin trên nhãn, hồ sơ công bố ( 01 người )
  • Kiểm tra vi sinh ( 02 người )
  • Kiểm tra hóa lí đạm, béo ( 02 người )
  • Kiểm tra nguyên vật liệu ( 02 người )
  • Kiểm tra online trên dây chuyền sản xuất, trọng lượng thành phẩm ( 02 người )
  • Kiểm tra cảm quan bán TP, thành phẩm, kích thước đường xay ( 01 người )
  • Theo dõi mẫu lưu và gởi mẫu kiểm tra bên ngoài định kì kiêm giải quyết KNKH ( 01 người )

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 35 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

7. Vị trí: Nhân viên quản lý hệ thống

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Thực hiện các thủ tục đăng kí các giấy chứng nhận,duy trì và cải tiến hệ thống quản lí.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành Công nghệ thực phẩm.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 35 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

8. Vị trí: Kỹ thuật viên sản xuất

Số lượng: 08

Mô tả công việc: Chuyển NVL từ kho về sản xuất theo yêu cầu.

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

9. Vị trí: Nhân viên vận hành máy

Số lượng: 05

Mô tả công việc: Điều khiển hệ thống chiết rót, trộn,…

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

10. Vị trí: Nhân viên bảo trì

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Nhân viên phụ trách về cơ

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

11. Vị trí: Nhân viên bảo trì

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Nhân viên phụ trách về điện

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Độ tuổi dưới 40 tuổi
– Nhanh nhẹn, chịu khó
– Có thể linh động về thời gian làm việc

12. Vị trí: Nhân viên bảo trì

Số lượng: 01

Mô tả công việc: Nhân viên phụ trách về động lực

Yêu cầu: ĐH/CĐ có kinh nghiệm về vận hành lò

Thời gian làm việc: 7h30 – 16h30 từ thứ 2 – thứ 7, có phát sinh tăng ca theo nhu cầu công việc. (Đối với các bộ phận liên quan đến sản xuất khi ổn định có thể làm theo ca)

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực của từng vị trí

Địa điểm làm việc: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào địa chỉ mail: hr02@vinut.com.vn

Tiêu đề: “Vị trí ứng tuyển + Họ và tên”

Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Chi tiết liên hệ: 079.555.0722 (Ms Châu P. HCNS)