Vinut Trên Báo Chí

Đài truyền hình Bình Dương : Vinut phát tặng 48.000 sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

2Q==

Trong 2 ngày 14/2 và 15/2 Công ty Nước giải khát Nam Việt tổ chức tuyên truyền và phát miễn phí 48.000 lon Chanh sản mật ong với muối biển sâu. kèm khâu trang y tế. tờ rơi đến người dân KCN Đât Cuốc, Tân uyên, Bình dương