Thông Cáo Báo Chí, Văn Hóa - Trách Nhiệm Xã Hội

VINUT – Nhà tài trợ Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII

2Q==

Công ty nước giải khát Nam Việt với thương hiệu VINUT hân hạnh là nhà trợ Chính thức nước giải khát   Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII