Thông Cáo Báo Chí

Thông cáo báo chí về việc thay đổi tên, hình thức công ty và bổ nhiệm nhân sự

9k=
2Q==

Kính gửi : Quý Khách Hàng và Đối tác

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thống nhất chuyển đổi Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt thành Công ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt.

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 3702469912 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/11/2021

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác về việc thay đổi tên, hình thức công ty và bổ nhiệm như sau:

1. Thông tin về việc đổi tên công ty

  • Kể từ ngày 17/11/2021, CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT chính thức sử dụng tên, mẫu dấu công ty và thực hiện tất cả các giao dịch với Quý Khách hàng và Đối tác theo thông tin thay đổi sau đây:
2Q==
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT kính đề nghị Quý Đối tác và Khách hàng cập nhật thông tin liên quan đến việc thay đổi tên này trong các tài liệu/giao dịch, phát hành hoá đơn tài chính. Các thông tin cũ về Công ty không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 17/11/2021, mọi hình thức sử dụng tên cũ của Công ty trong giao dịch và quan hệ với Quý khách hàng đều là giả mạo và vi phạm pháp luật.
  • Việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ liên quan giữa CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT với Quý Đối tác và Khách hàng trong các giao dịch, hợp tác trước đây. Trường hợp Quý Đối tác và Khách hàng cần có thêm thông tin hoặc phải ký các tài liệu bổ sung ghi nhận sự thay đổi này, xin vui lòng liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT để phối hợp thực hiện.

2. Thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự.

  • Kể từ ngày 17/11/2021, CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT chính thức bổ nhiệm các vị trí như sau:
XAAAAAElFTkSuQmCC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Đối tác và Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!