Tin tức & Sự kiện

Nam Việt ký kết thỏa thuận hợp tác cùng cơ quan Hải Quan về việc xây dựng đối tác thường xuyên

Z

Vào ngày 15/06/2020 Công ty TNHH MTV Thực Phẩm và Nước giải khát Nam Việt vinh dự là 01 trong 10 doanh nghiệp tại Bình Dương ký kết hợp tác với Cơ quan Hải quan

Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty được bình đẳng, lành mạnh, đúng pháp luật Hải quan, ngày 15/06/2020 vừa qua Công ty Nam Việt đã ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan Hải quan.

Lễ ký kết diễn ra gồm:

Đại diện Chi cục Hải quan Sóng thần: Huỳnh Văn Út – Chức vụ: Chi cục Trưởng 

Đại diện doanh nghiệp Nam Việt: Hoàng Đức Trường Sơn – Chức vụ: Trưởng Phòng XNK

​Trong thời gian qua, ngành hải quan đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động thương mại đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đại diện Vinut ông Hoàng Đức Trường Sơn trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu ký kết thỏa thuận
Đại diện Vinut ông Hoàng Đức Trường Sơn trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu ký kết thỏa thuận

Xây dựng đối tác thường xuyên: là việc cơ quan Hải quan cùng Doanh nghiệp hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và tin cậy lẫn nhau nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan và tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời hình thành nhóm công tác hải quan – doanh nghiệp: là hạt nhân tích cực trong việc hợp tác cùng cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác hải quan – doanh nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, tự giác tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa hoạt động hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; nâng cao năng lực hợp tác của doanh nghiệp với cơ quan hải quan.

Vinut ký kết thỏa thuận với Cơ quan Hải quan
Vinut ký kết thỏa thuận với Cơ quan Hải quan

Các nội dung hợp tác bao gồm: Trao đổi thông tin về chính sách pháp luật hải quan, chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác hải quan – doanh nghiệp và thực thi pháp luật, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; xây dựng chính sách pháp luật, các giải pháp cải cách hiện đại hóa trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hợp tác trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan; Hỗ trợ giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan; giám sát thực thi pháp luật hải quan.

Ý nghĩa hợp tác

Tham gia ký kết hợp thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp, hoạt động góp phần giúp Doanh nghiệp chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm vào công việc của cơ quan Hải quan. 

Hoạt động cải thiện, nâng cao ý thức chấp hành của Doanh nghiệp, tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và đồng hành giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp được tham vấn các vấn đề phát sinh, vướng mắc gây cản trở hoạt động xuất nhập khẩu, ngoài ra được chia sẻ thông tin về các nghiệp vụ tác động đến việc nộp thuế, môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp.

Đây là thỏa thuận mang ý nghĩa thiết thực đến Doanh nghiệp cũng như cơ quan Hải quan.  Nam Việt hân hạnh là 01 trong 10 doanh nghiệp được tham gia lễ ký kết thỏa thuận của cơ quan Hải quan