Hoạt Động

Ghen Cô Vy: Phiên bản Chanh sả mật ong | VINUT thực hiện

Z

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc phòng chống dịch bênh Covid-19. VINUT thực hiện MV: Ghen Cô Vy: Phiên bản chanh sả mật ong.

Chúng tôi chân thành cảm ơn: Bộ y tế Việt nam

Tác giả: Khắc Hưng

Ca sĩ Min và Erik

Vũ điệu: Quang Đăng

VINUT xin mượn làm nền nhạc để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh do virus Corona.

Ghen Cô Vy: Phiên bản Chanh sả mật ong