Hoạt Động, Văn Hóa - Trách Nhiệm Xã Hội

Công ty Cổ phần TP và NGK Nam Việt tham dự “LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022” và chương trình ”GIAN HÀNG PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”

APcGtP5NvX5kAAAAAElFTkSuQmCC

Ngày 08/05/2022 tới đây, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Dĩ An tổ chức “LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Z

Công ty Cổ phần TP và NGK Nam Việt vinh dự tham dự chương trình ”Gian hàng phúc lợi đoàn viên”

Vinut hẹn bạn tại sự kiện này nhé!

Thông tin chi tiết sự kiện: LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

  • Thời gian tổ chức: 08/05/2022 8h-10h30
  • Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa phường Dĩ An (đối diện Ga xe lửa Dĩ An)
2Q==